top of page

ĐIỂM MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Các phép đo chính xác, phương pháp đặc biệt để tiếp cận thân thiện với người dùng, quét mọi lúc, mọi nơi.

Sử dụng ứng dụng ABODY.AI để thiết lập hồ sơ đo lường của bạn bằng một vài cú nhấp chuột trên thiết bị di động. Phần mềm điều khiển bằng AI của chúng tôi hoạt động dựa trên thuật toán thông minh để tính toán dữ liệu cơ thể trong vài giây với thị giác máy tính và công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến.

Bạn muốn làm việc với Abody.ai?

Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn.

bottom of page