top of page

PHÁP LÝ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối: 26 SEP 2020

1. Giữa ABODY.AI JSC, một tập đoàn của Việt Nam có trụ sở chính tại 31/1 Bis Nguyễn Văn Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và cá nhân được thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm dữ liệu về kích thước cơ thể, cân nặng và tuổi tác, được lưu trữ hoặc xử lý theo cách khác thông qua Nền tảng (Người dùng), các điều khoản sử dụng (Điều khoản) này chi phối việc Người dùng sử dụng nền tảng của Abody.ai (Nền tảng).

2. Người dùng thừa nhận rằng họ có thể tương tác với các đối tác thương mại của Abody.ai đưa ra đề nghị thông qua Nền tảng (Khách hàng) và thừa nhận rằng Khách hàng có liên quan là đầu mối liên hệ duy nhất của Người dùng đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến đề nghị của Khách hàng có liên quan Nền tảng (Cung cấp).

3. Người dùng có thể sử dụng Nền tảng để tham gia với Sản phẩm với điều kiện Người dùng tuân thủ các Điều khoản này và với các điều khoản và điều kiện bổ sung do Khách hàng trình bày liên quan đến Sản phẩm. Người dùng không được sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào và / hoặc bất kỳ mục đích nào không tương thích với việc tham gia với Sản phẩm. Người dùng đồng ý giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình.

4. Người dùng đồng ý rằng Nền tảng có thể ngừng hoạt động bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì đối với tất cả hoặc một số Người dùng theo quyết định riêng của Abody.ai, hoặc chỉ được tiếp tục với điều kiện Người dùng chấp nhận các điều khoản sử dụng đã thay đổi hoặc đồng ý thanh toán một khoản phí cho việc tiếp tục sử dụng Nền tảng.

5. Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Nền tảng chịu rủi ro duy nhất của họ và Nền tảng được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào từ Abody.ai. Abody.ai từ chối rõ ràng mọi bảo đảm và trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

6. Người dùng và Abody.ai loại trừ trách nhiệm của họ đối với nhau đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại, ngoại trừ các thiệt hại do cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng.

7. Người dùng hiểu rằng Abody.ai và Khách hàng đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu độc lập liên quan đến dữ liệu cá nhân của Người dùng. Người dùng có thể đưa ra yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với Abody.ai đối với dữ liệu cá nhân do Abody.ai kiểm soát tới người liên hệ được chỉ ra trong chính sách bảo mật của Abody.ai, có tại https://www.abody.ai/privacy

8. Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, và Abody.ai và Người dùng tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào (theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng) liên quan đến các Điều khoản này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối: 26 SEP 2020

Giới thiệu

Quyền riêng tư là vấn đề của sự tin cậy và sự tin tưởng của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã xuất bản chính sách bảo mật này ( Chính sách bảo mật ).

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu ( GDPR ) rất quan trọng đối với chúng tôi mặc dù đó là quy định của Liên minh Châu Âu. Chúng tôi muốn cung cấp mức độ bảo vệ cao của GDPR cho tất cả các cá nhân có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cho dù GDPR có áp dụng cho chúng tôi hay không (mặc dù một số ngoại lệ có thể áp dụng). Do đó, Chính sách Bảo mật này dựa trên GDPR. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn được thông báo đầy đủ về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn phải hiểu:

 • chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn;

 • khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn;

 • mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;

 • chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu;

 • ai có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn; và

 • bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn sẽ tìm thấy các ghi chú và giải thích tương ứng bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi bên dưới.

Chúng ta là ai

Đối với mọi hoạt động xử lý dữ liệu có một thực thể chịu trách nhiệm (được gọi là "bộ điều khiển"). Thực thể sau (cũng là "Abody.ai", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") là người kiểm soát việc xử lý dữ liệu được giải thích trong Chính sách quyền riêng tư này:

Abody.AI JSC, 31 / 1Bis Nguyen Van Lac street, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: +84 28 35154590

Abody.ai Đại diện Tuân thủ & Quyền riêng tư: pcr@abody.ai

Dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả việc xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã nhận được trước đó hoặc sẽ nhận được trong tương lai. Các Chính sách Bảo mật Bổ sung có thể áp dụng cho một số dịch vụ nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những điều khoản này theo cách thích hợp trong trường hợp đó.

Dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin liên quan đến một cá nhân cụ thể (với điều kiện là theo luật pháp Việt Nam, thông tin liên quan đến một pháp nhân cũng được coi là dữ liệu cá nhân). Dữ liệu cá nhân bao gồm các thông tin sau, ví dụ:

 • đăng nhập thông tin;

 • thông tin liên lạc như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại;

 • thông tin cá nhân khác như giới tính, tuổi, số đo cơ thể và các đặc điểm thể chất, cũng như thông tin về các loại và kích cỡ quần áo phù hợp và các sản phẩm khác.

 

Một số dữ liệu cá nhân được coi là đặc biệt quan trọng và cần được bảo vệ đặc biệt. Điều này bao gồm "dữ liệu cá nhân nhạy cảm" (hoặc "danh mục đặc biệt" của dữ liệu cá nhân), ví dụ: dữ liệu tiết lộ chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học nếu nó được sử dụng để xác nhận danh tính của một cá nhân, dữ liệu sức khỏe, v.v.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của

 • người dùng các dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi;

 • khách truy cập trang web của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi;

 • các cá nhân sử dụng hoặc quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

 • nhân viên và địa chỉ liên hệ của các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi;

 • những người nộp đơn xin việc với chúng tôi;

 • những người giao tiếp với chúng tôi.

 

Nói chung, bạn phải từ 16 tuổi trở lên để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 16 tuổi và muốn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi tới info@abody.ai để chúng tôi nhận được sự đồng ý của phụ huynh.

 

Dữ liệu cá nhân thường được thu thập trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký với chúng tôi và / hoặc truy cập trang web của chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập từ các nguồn khác. Ví dụ: chúng tôi có thể lấy thông tin về địa chỉ IP, máy chủ proxy, hệ điều hành, trình duyệt web và tiện ích bổ sung, số nhận dạng thiết bị và các tính năng cũng như / hoặc ISP hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ thiết bị di động, thiết bị đó có thể gửi cho chúng tôi dữ liệu về vị trí của bạn dựa trên cài đặt điện thoại của bạn.

Mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân - có thể bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm - trong các trường hợp sau và cho các mục đích sau:

 • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ của chúng tôi như được mô tả trong điều khoản sử dụng của chúng tôi và cho khách hàng thương mại của chúng tôi trong các điều khoản và điều kiện chung và / hoặc (các) chính sách bảo mật liên quan đến các dịch vụ của họ, để đo lường việc sử dụng các dịch vụ này, cải tiến và phát triển các dịch vụ bổ sung;

 • Cho phép truy cập: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để cho phép truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi;

 • Truy cập trang web và sử dụng ứng dụng: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc sử dụng ứng dụng như được giải thích bên dưới;

 • Thông tin liên lạc: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc khi chúng tôi liên hệ với bạn, ví dụ: khi bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi cũng như khi bạn viết thư hoặc gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn thông tin, xử lý yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn.

 • Đối tác kinh doanh: Chúng tôi làm việc cùng với nhiều công ty và đối tác kinh doanh khác nhau, ví dụ như nhà cung cấp, người nhận dịch vụ, đối tác hợp tác và nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về những người liên hệ trong các tổ chức này, chẳng hạn như tên, chức năng và chức danh, để tham gia và xử lý các hợp đồng và mối quan hệ kinh doanh, cũng như để quản lý quan hệ khách hàng.

 • Ứng viên: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi, để xử lý và đánh giá đơn đăng ký của bạn và chuẩn bị cho việc làm nếu đơn đăng ký của bạn thành công. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi yêu cầu thông tin và tài liệu thông thường cũng như thông tin được đề cập cụ thể trong một quảng cáo tuyển dụng.

 • Các mục đích khác: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác, bao gồm, ví dụ, để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như tiết lộ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi có lý do chính đáng hoặc có nghĩa vụ pháp lý làm như vậy; để bảo vệ các quyền của mình, ví dụ: khẳng định các yêu sách trong và ngoài tòa án và trước các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hoặc để tự bảo vệ mình trước các yêu sách; chuẩn bị và hoàn thiện các giao dịch của công ty như mua bán tài sản; và cho các mục đích khác bất cứ khi nào nghĩa vụ pháp lý yêu cầu xử lý.

Sử dụng trang web và / hoặc nền tảng của chúng tôi

Dữ liệu nhật ký: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc trang web của bên thứ ba nơi các dịch vụ của chúng tôi được tích hợp hoặc khi bạn cài đặt hoặc sử dụng một ứng dụng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý một tập hợp thông tin cơ bản như thông tin về thời gian trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ đã được truy cập, thời lượng truy cập và các trang và dịch vụ được truy cập. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân này để đảm bảo và cải thiện bảo mật CNTT, nhưng cũng để cải thiện tính thân thiện với người dùng của các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Cookie: Chúng tôi cũng sử dụng cookie, các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cookie phiên, sẽ bị xóa sau khi bạn truy cập trang web, chẳng hạn như để duy trì giỏ sản phẩm cho ứng dụng phòng thử đồ ảo. Chúng tôi cũng sử dụng cookie vĩnh viễn, vẫn được lưu trữ sau khi phiên trình duyệt đóng lại, để nhận ra khách truy cập quay lại. Những cookie này giúp chúng tôi cải thiện sự thuận tiện và khả năng sử dụng của các trang web nơi dịch vụ của chúng tôi đang được cung cấp, chẳng hạn như bằng cách lưu mã thông báo truy cập và cài đặt cá nhân, đồng thời điều chỉnh các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi theo nhu cầu của bạn và cung cấp các dịch vụ được nhắm mục tiêu. Hơn nữa, cookie của bên thứ ba cho phép các công ty có liên quan cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc gửi đến bạn những quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. Ví dụ quan trọng nhất là Google Analytics (xem bên dưới).

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này.

Google Analytics: Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google LLC ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie (xem ở trên) để tạo ra thông tin về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn), thông tin này sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google. Việc tích hợp Google Analytics này sẽ ẩn danh địa chỉ IP của bạn bằng cách rút ngắn địa chỉ IP của bạn trong Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP hoàn chỉnh mới được gửi đến máy chủ của Google và được rút ngắn trong phạm vi Hoa Kỳ. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm của trình duyệt có sẵn tại liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi .

 

Firebase: Nền tảng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ Firebase sau:

 • Cloud Firestore

  • Hỗ trợ thông báo nền cho người dùng đã đăng nhập liên quan đến các thay đổi trong hồ sơ.

 • Xác thực

  • Được sử dụng để xác thực người dùng trên nền tảng của chúng tôi dựa trên Email hoặc số nhận dạng duy nhất khác (do đối tác tích hợp của chúng tôi cung cấp).

 • Crashlytics

  • Được sử dụng để thu thập thông tin gỡ lỗi về chức năng, hiệu suất và số liệu thống kê của ứng dụng.

 • Nhắn tin qua đám mây

  • Được sử dụng để nhắn tin cho người dùng khi dịch vụ của chúng tôi đang chạy hoặc được cài đặt trên thiết bị di động.

 • Liên kết động

  • Được sử dụng để cung cấp chuyển giao liền mạch giữa các thiết bị khác nhau (ví dụ: từ trình duyệt trên máy tính để bàn đến ứng dụng dành cho thiết bị di động).

 

Chúng tôi chỉ xử lý lượng dữ liệu cá nhân tối thiểu trên Firebase cần thiết để cung cấp xác thực và báo cáo sự cố. Điều này chỉ bao gồm thông tin cá nhân sau:

 • E-mail

 • Mật khẩu

 • Số điện thoại di động (nếu được cung cấp để xác thực)

 • địa chỉ IP

 • Dữ liệu do nhà cung cấp SSO cung cấp (nếu sử dụng SSO)

 • Số nhận dạng thiết bị duy nhất

 • Thông tin trạng thái thiết bị

 • Dữ liệu vị trí

 • Dữ liệu sử dụng

Theo liên kết sau, bạn có thể tìm thấy chính sách bảo mật của Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy/

Những người mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Nhân viên của chúng tôi truy cập dữ liệu cá nhân khi cần thiết cho các nhiệm vụ của họ cho các mục đích nêu trên. Họ hành động theo hướng dẫn của chúng tôi và được bảo mật khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh ("bộ xử lý"), ví dụ: các dịch vụ CNTT như lưu trữ, dịch vụ đám mây, xử lý bản tin, phân tích dữ liệu, v.v. Tất cả các bộ xử lý đều có nghĩa vụ xử lý cá nhân dữ liệu chỉ thay mặt cho chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Lưu ý rằng các khách hàng thương mại của chúng tôi cung cấp dịch vụ của họ bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn. Vui lòng tham khảo các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các điều khoản và điều kiện của khách hàng có liên quan để biết thêm thông tin.

Có những trường hợp khác mà chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, ví dụ:

 • trong bối cảnh giao dịch của công ty. Trong những trường hợp như vậy, có thể không thông báo trước cho bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn bị ảnh hưởng vì lý do bảo mật;

 • nếu luật pháp yêu cầu, ví dụ như tuân thủ lệnh của tòa án;

 • để khẳng định hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý hoặc nếu chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết vì các lý do pháp lý khác.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi quá trình xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng do ngẫu nhiên. Tuy nhiên, không có hệ thống hoặc mạng nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân miễn là cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập và xử lý, và miễn là chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc lưu giữ dữ liệu đó, chẳng hạn như để thực thi hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại, cho mục đích lưu trữ hoặc để đảm bảo Bảo mật CNTT. Chúng tôi cũng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu đó phải tuân theo nghĩa vụ lưu giữ hợp pháp. Ví dụ, một số tài liệu có thời gian lưu giữ mười năm. Các tài liệu khác sẽ chỉ được giữ lại trong thời gian ngắn.

Bạn có thể xóa tài khoản của mình với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn đến info@abody.ai từ tài khoản bạn đã đăng ký. Chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn nhưng có thể giữ một số dữ liệu cá nhân nhất định như đã giải thích ở trên.

Quyền lợi của bạn

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, đặc biệt là chống lại việc xử lý dữ liệu cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu, bất cứ lúc nào và miễn phí, truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ và xử lý.

 • Quyền cải chính: Bạn có quyền sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • Quyền xóa: Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích theo đuổi, nếu bạn đã rút lại sự đồng ý của mình (với điều kiện không có lý do nào khác để xử lý) hoặc phản đối việc xử lý, hoặc nếu dữ liệu cá nhân của bạn đang được xử lý bất hợp pháp.

 • Quyền hạn chế xử lý: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

 • Quyền di chuyển dữ liệu: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp miễn phí cho chúng tôi, ở định dạng được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được.

 • Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền về cách chúng tôi xử lý hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại;

Các điểm bổ sung cần lưu ý

Luật hiện hành cho phép các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi, đặc biệt, nếu chúng dựa trên sự đồng ý hợp lệ, nếu chúng cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là thành viên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước đó giao kết hợp đồng, nếu họ cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc và nếu họ cần thiết vì lợi ích hợp pháp. Các lợi ích hợp pháp của chúng tôi bao gồm, ví dụ, theo dõi, đảm bảo và cải thiện tính bảo mật của cơ sở hạ tầng và dịch vụ của chúng tôi; đo lường và cải thiện dịch vụ của chúng tôi; phát triển các dịch vụ bổ sung; và thực thi hoặc bảo vệ các tuyên bố.

 

Bạn có thể muốn hoặc cần cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bên thứ ba. Trong trường hợp này, bạn có nghĩa vụ thông báo cho những người có liên quan và đảm bảo rằng dữ liệu này là chính xác.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian nếu chúng tôi thay đổi các hoạt động xử lý dữ liệu của mình hoặc nếu luật mới có hiệu lực. Chúng tôi tích cực thông báo cho những người đã đăng ký với chúng tôi về những sửa đổi như vậy nếu điều này có thể thực hiện được mà không cần nỗ lực tương xứng. Tuy nhiên, nói chung, một hoạt động xử lý dữ liệu phải tuân theo phiên bản của Chính sách quyền riêng tư là phiên bản mới nhất khi bắt đầu quá trình xử lý có liên quan.

TERMS OF USE
PRIVACY POLICY
bottom of page